logotype

Upptiningsskåp till kryssningsfartyg

Upptiningsskåp till kryssningsfartyg

SteelTech har tillverkat upptiningsskåp till kryssningsfartyget Norwegian Escape. I början av

september 2015 kom båten till Bremerhaven efter en femdagars provtur. Johan Wahlström och Andreas Forsström har varit ombord och utbildat personalen och startat upp skåpen. Efterfrågan på Ipinium upptiningsskåp är stor och vi kommer att behöva anställa ett flertal servicetekniker under 2016 för att klara av underhållsservice och uppstart runt om i världen.

image1