logotype

SteelTech investerar i lasersvetsning

SteelTech investerar i en TruLaser robot 5020 från Trumpf. Maskinen har en helautomatiserad robotcell och en laserskälla på 2 kW. Lasersvetsning är mycket vanlig inom fordonsindustrin, men är inte lika förekommande inom verkstadsindustrin. Möjligheterna att ta fram mer kostnadseffektiva lösningar för både nya och befintliga produkter är stora. Metoden är snabb och exakt, med många fördelar jämfört med TIG/MIG svetsning. Eftersom värmepåverkan är liten minimeras deformation och måttnoggrannheten ökar. Ingen eller liten efterbearbetning krävs.

Det här är intressant inte minst för våra legokunder. Jämfört med traditionell teknik ser vi kostnadsbesparingar på vissa detaljer med upp till 70%.


 

tanken