logotype

SteelTech certifierade enligt ISO 9001:2015

 MG 6799

 

Nyligen erhöll representanter för SteelTech i Alingsås AB sin certifiering gällande standard SS-EN ISO 9001:2015, ledningssystem för kvalitet.

 

– En mycket nyttig genomlysning av företaget för att säkerställa att vårt tidigare kvalitetsledningssystem håller måttet och svarar upp mot dagens högst ställda krav, säger Björn Sjölin, VD på SteelTech.

– Inte minst på servicesidan, där vi allt som oftast är inblandade i offentlig upphandling, är en certifiering näst intill ett måste för att kunna konkurrera. Likaså kan vi med gott samvete visa våra övriga kunder att vi aktivt jobbar med våra kvalitetsfrågor.

Arbetet med certifieringen har pågått under hela 2016 och ansvarig har SteelTechs kvalitetschef Jürgen Lundqvist varit.

– Vi har genom arbetet kunnat utmana våra interna processer för att upptäcka eventuella brister som vi därmed kunnat rätta till, säger Jürgen och fortsätter:

– Det har handlat om alltifrån ett nytt dokumenthanteringssystem till uppdateringar av vårt felrapporteringssystem. I övrigt fick vi en bekräftelse på att vårt tidigare system faktiskt fortfarande håller hög standard, vilket också känns mycket bra.

Revisionen har genomförts av det oberoende certifieringsföretaget A3Cert (www.a3cert.com) som också var de som delade ut certifikatet vid en ceremoni på SteelTech i september.

Under sluttampen av arbetet har två revisioner genomförts för att kunna åtgärda eventuella brister. Framöver kommer revison att ske en gång per år för att uppdatera det löpande kvalitetsarbetet.

 

På bilden syns Björn Sjölin, VD SteelTech, tar emot diplomet som är beviset för en lyckad ISO 9001-certifiering, av Evert Larsson, VD A3Cert. Till höger i bild, Jürgen Lundqvist, kvalitetschef på SteelTech och ansvarig för certifieringsprocessen.