logotype

Flytt för vidare utveckling

 Ägartrion Thomas Lavstrand, Björn Sjölin och Thomas Karlsson framför den nya fastigheten.I juni 2018 flyttar SteelTech till nya skräddarsydda lokaler på Sävelunds industriområde i Alingsås. Nyligen tecknades ett avtal med Castellum om att utveckla fastigheten Bultgatan 1.

Fastigheten, som idag är på ca 3 000 kvm, skall byggas ut med ca 3 000 kvm produktionsyta. 

– Vi har under en längre tid fört diskussioner om en alternativ lokalisering på grund av planerna på nya E20 och utvecklingen av det så kallade A+-området, säger SteelTechs VD Björn Sjölin.

– Med de nya lokalerna kan vi vara med och utveckla våra produktionsytor och även så kontorsdelen. Vi växer kontinuerligt och får nu en fastighet väl anpassad för vår verksamhet. Och vi är väldigt glada över att vi kunde vara kvar inom kommunen. Sävelunds industriområde har ett bra läge, som passar vår verksamhet, och den framtida utbyggnaden av Norra länken kommer att ytterligare öka tillgängligheten till området.

 

Fakta SteelTech i Alingsås AB
• SteelTech omsätter 100 miljoner kronor och har ca 70 anställda.
• Steeltech uppdragstillverkar maskiner för storkök och livsmedelsindustrin.
• SteelTech Service utför service och underhåll på storköksmaskiner.