logotype

Mannrox blir en del av Steeltech Service

Manrox2Steeltech i Alingsås AB förvärvade den 6 april verksamhetsområdena kylservice och ismaskiner av Mannrox Kyl och Elmekanik AB. Tillträde skedde den 2 maj. Mannrox AB är ett Alingsåsbaserat företag med fyra anställda och en årlig omsättning på ca 8,5 MSEK.

Steeltech ser övertagandet som en strategiskt viktig satsning inför framtiden, då vi breddar Steeltechs serviceutbud och samtidigt ytterligare utveckla affärsområdena kylservice och försäljning. Ett nytillskott i SteelTechs portfölj blir ismaskiner under varumärket Scotsman. 

Förvärvet ger oss också möjligheten att erbjuda och kombinera det bästa av två världar – det lilla lokala företagets närhet, personliga service och flexibilitet med det större företagets styrka inom logistik, avtal och inköp.

Genom nyordningen kan Steeltech nu erbjuda sina kunder ett komplett ISO 9001-certifierat serviceutbud inom nyinstallation, drift, utbildning, service och reparation. Vi vänder oss i första hand till byggbolag, fastighetsskötare, storköks- och livsmedelsindustri, restauranger samt offentlig sektor.

Personalen från Mannrox övergår till Steeltech och finns kvar för att vårda dagens nära kundrelationer och ge samma goda service. Tillsammans med Steeltechs befintliga organisation inom servicedelen kan vi nu stå för ett såväl komplett som mycket kompetent erbjudande.