logotype

Nu är vi äntligen på plats!

18666666-c482-462e-a7c8-4d08bf56e43cMed start 1 april flyttade vi avdelningsvis frånvår gamla anläggning på Lärkvägen till den nya på Bultgatan på Sävelunds Industriområ- de strax utanför Alingsås centrum. Lagom till 1 juni var alla avdelningar på plats där och förtillfället pågår finjusteringar för att allt ska blisom vi tänkt oss. Allt med kunden i fokus.

– Vi hade två val: Antingen stänga ner verksamheten helt under några veckor ochflytta 85 man och maskiner vid ett och sam- ma tillfälle, vilket skulle stoppa leveransernaunder flyttiden. Alternativt flytta etappvis un- der pågående drift med lägre effektivitet som följd. Vi valde det senare och med tanke på omständigheterna så tycker jag att det gått bra. Jag vill dock beklaga om någon drab- bats av försenade leveranser, men jag hopp- as och tror att ni ska ha överseende då vi framöver kommer att bli betydligt effektivare, säger Björn Sjölin, VD på Steeltech.

Vad är det då som hänt?

– Vi har skapat en modernare och för oss

bättre anpassad anläggning. Tidigare dispo- nerade vi 7600 kvm mot dagens 6400 kvm, men den nya layouten kommer att förbättravåra flöden och vår arbetsmiljö avsevärt.Förklara!

– Vi har sektionerat våra olika verksamhe- ter tydligare med plåtbearbetning, kantpress, svets och lasersvets var för sig. I vår nybygg- da enhet, som bara den omfattar 3000 kvm, har vi förlagt montering, lager samt in- och utlastning som numera kan ske i markplan, vilket är en stor fördel. Likaså har vi utökat våra personalutrymmen med matsal och omklädningsrum samt skapat en trevligare och mer funktionell kontorsdel. Vi har också bättre möjligheter att möta våra kunder och visa upp våra maskiner i vårt nya showroom, förklarar Björn.

– Sammantaget har det blivit ett verkligt lyft som vi tror kommer att gynna inte minst våra kunder genom en effektivare och bättre verk- samhet. Välkomna till ”nya” Steeltech!