logotype

Maskindirektivet

Säkerhets uppdatering enligt Maskindirektivet MD2006/42/EG

Kokgrytor SMART-serien

Kokgrytor för storkök måste uppfylla kraven i maskindirektivet MD2006/42/EG. Grytor med omrörare har en egen C-standard SS-EN13886.

Följes C-standarden så uppfylls kraven i maskindirektivet.

För att uppfylla C-standardens alla krav måste bl.a. grytans styrsystem uppfylla lägst performance level c i standard SS EN ISO 13849-1.

Styrsystemstandarden EN 954-1 hade en övergångstid t.o.m. 31 december 2011 sedan utgick denna standard.

Därefter måste alla produkter som går under Maskindirektivet (MD 2006/42/EC) vara anpassade till den nya  styrsystemstandarden SS EN ISO 13849-1.

För att uppfylla performance level C har vi vidtagit följande åtgärder på kokgrytor i SMART serien:

SMART grytan har ett lock, detta lock har en lockbrytare. Öppnas locket stannar omröraren. För att kontrollera att omröraren stannar är grytan utrustad med en varvtalsövervakning som övervakar omröraren och säkerställer att denna stannar vid locköppning även om lockbrytaren skulle fallera.

SMART grytan har dessutom en funktion där omröraren kan tvångsköras på max 20 rpm vid öppet lock. Denna funktion kontrolleras av varvtalsövervakningen.

För att ovanstående funktioner skall kunna säkerställas har en säkerhets PLC med hastighetsövervakning byggts in.

Nödstoppsfunktionen har flyttats ut från det elektroniska styrsystemet. Nödstoppet har uppdaterats till ett övervakat tvåkretssystem. Nödstoppet övervakas av en säkerhets PLC.

Notering;

Enligt standard SS EN ISO 13849-1 får inte säkerhetsfunktioner styras av kok grytans styrkort. Säkerhetsfunktioner skall säkerställas med ”beprövade komponenter”. I det begreppet ingår inte egen utvecklad elektronik.

Enligt LVD 2006/95/EC måste service på maskiner med manöverspänning 220VAC utföras med spänningen avstängd. Detta är inte praktiskt möjligt på en så avancerad produkt som SMART grytan. Electrolux har därför valt att gå över till 24VAC för att service och kontroll av grytan skall kunna utföras med spänning tillslagen.

Parställ med öppen pelare