logotype

Smart Variomix

Smart Variomix finns i storlekarna 50, 100, 150, 200 och 300 liter.


Denna gryta är försedd med grindomrörare och skrapor, omröraren har variabel hastighet upp till 200 varv/min. Grytan är försedd med elektronisk stryning och matlagningen kan programeras. Displayen är stor och snedställd vilket medger överskådlig kontroll under hela matlagningsprocessen, samt över tippning och styrning av omrörare.

Grytan är designad för att överensstämma med högsta hygieniska standard. Den har en jämn och snabb uppvärmning genom indirekt värmeöverföring. En effektiv isolering gör att värmeförlusten är låg och prestationsförmågan hög.


Grytan är försedd med motorstjälpning och kan tippas mer än 90°. Kärlet är ergonomiskt utformat med stor diameter och litet djup. Grytan har en väldesignad tömningsläpp för att underlätta tömning av mat i kantiner, vagnar och dyl.


Grytan är försedd med rostfritt lock, delvis med galler för att få överskådlighet och för enkel påfyllning av ingredienser under matlagningen. Locket möjliggör att grytan körs med full hastighet, det är också försett med skjutbart plastlock över gallerdelen. Hela locket är avtagbart och enkelt att rengöra.


Förutom skyddsgallret kan grytan förses med fabriksmonterade tillval såsom:

  • Mattemperaturgivare.
  • Flödesmätare, programmerbar för påfyllning av önskad vattenmängd.
  • Mantelkylning gör det möjligt att kyla maten direkt efter avslutad tillagningsprocess.
  • Manuell handdusch för att underlätta rengöring.


För att uppnå en snabbare och effektivare kylning kan grytan förses med det fabriksmonterade tillvalet iskylning. Detta innebär att grytan anpassas för anslutning till t.ex. isvatten från existerande kylanläggning i fastigheten eller till en extern isbank. Denna variant kan endast installeras i ett enkelställ.


Grytan är miljövänlig då 98% av materialet är återvinningsbart. Den är försedd med säkerhetsventil och med säkerhetstermostat för att undvika övertryck av ånga respektive låg vattennivå i manteln.


För att underlätta handhavandet av grytan finns diverse tillbehör, t.ex. silplåtar, rengöringsverktyg, vispverktyg och bortstar för anslutning till handdusch etc.


För produktblad v.v. se nedan länk.


logo

www.electrolux-professional.se


 MG 5659


Smart Variomix
Volym (liter): 50, 100, 150, 200, 300
Effekt (kW): 16, 24, 31.5, 40, 52.5


 MG 5608

 MG 5649 MG 5651 MG 5654