logotype

Industridiskmaskiner

SteelTechs Industridiskmaskiner används för diskning inom livsmedels-, konfektyr- och tillverkningsindustri. Maskinen uppfyller de högsta kraven på god ergonomi, låg förbrukning av energi, vatten och hygien. Industridiskmaskinerna kundanpassas tillsammans med varje enskild kund. Särskild vikt läggs vid processintegration, automatisering och effektivitetsuppföljning.Hilde

industriny