logotype

Monitor affärssystem

SteelTech investerar i ett nytt affärssystem, Monitor med komplett hantering av företaget från försäljning, produkthantering, ekonomi samt inköp.

Med affärssystem effektiviserar vi företaget med snabbare flöden och bättre kontroll på kostnaderna samt är rustade för framtida behov.

Övergången till det nya affärssystemet sker under våren.