logotype

SteelTech är med och bekämpar barnfattigdom

TackcertifikatGenom att donera pengar till hjälporganisationen Giving People bidrar SteelTech till att motverka barnfattigdomen i Sverige. Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Genom sitt arbete vill man bland annat:

• Hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.

• Förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet.

• Motverka utanförskap och sociala klyftor.

• Påverka samhället, t ex skolor och föreningar, genom att belysa och prata om barnfattigdom.

• Skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

Giving Peoples målgrupp är de 232 000 barn i Sverige som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Giving People arbetar med akut hjälp i form av mat och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar jämte kläder, skor och hygienartiklar till barnfamiljer över hela Sverige. Giving People arbetar förutsättningslöst med fokus på barnen.

– Vårt bidrag ska ses som ett strå till stacken för att skapa drägliga förhållanden för utsatta barn i vårt samhälle, säger Patrik Strandberg på SteelTech.