logotype

Nyinvestering i lasersvets ger ökad effektivitet

6f3227df-201a-4199-9731-6957f3ed28c6Steeltech har uppgraderat sin sexaxlade laserrobot från ett 2- till 6-kilowatts laserag- gregat, vilket skapar helt nya möjligheter. Med det nya laseraggregatet på plats kan vi numera erbjuda svetsning av såväl er som tjockare material.

På materialsidan pratar vi bland annat om aluminium och titan i olika legeringar och svart och rostfritt stål upp till 6-7 mm. Lasercellen har även försetts med ett så kallat rundbord, vilket möjliggör byte av produkt samtidigt som svetsning pågår. Sammantaget innebär

detta en kraftigt ökad produktionseffektivitet. Den ”nya” maskinen står redan på plats i den nya anläggningen på Bultgatan och produk- tionen pågår för fullt.

Likt tidigare erbjuder Steeltech sina kunder möjligheten att hyra in sig i cellen för testkör- ning.

– Vi är också våra kunder behjälpliga, såväl teoretiskt som praktiskt, vid övergången från konventionell svetsning till lasersvetsning, låter produktionschefen Tomas Magnusson meddela.