logotype

Dronarbild-fasad

Världsledande på storköksutrustning

SteelTech är en komplett underleverantör av hela, färdigmonterade och leveransklara lösningar åt våra kunder. Vi är också en av Europas ledande underleverantörer och specialister på rostfria produkter och logistik för storkök och livsmedelsindustri. Vi utvecklar, tillverkar och säljer kundanpassade grytor och upptiningsprodukter samt rengöringssystem.

 

Genom ett strategiskt partnerskap hjälper vi säljbolag och agenter att trygga slutanvändarens nuvarande och framtida behov av driftsäker, energibesparande och ergonomiskt genomtänkt utrustning. 

 

Kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet präglar allt vi gör – det gäller ifrån själva idéstadiet till produktionen och det ska även genomsyra våra affärsrelationer. Långsiktiga och trygga kontakter ger både en stabil prisbild och underlag för avancerad teknisk utveckling.

 

Vi arbetar med ett komplett systemtänkande – alltid med slutkundernas högt ställda krav i fokus. Detta tror vi är nyckeln till att allt fler väljer oss som partner.

 

Några som gjort ett aktivt val är bland andra Electrolux, Loipart, Hildebrand och Alelion Batteries som vi har ett nära och framgångsrikt samarbete med.

 

Du är också välkommen!

 

Fakta om företaget

Grundat: 1998
Ägare: Björn Sjölin, Thomas Lavstrand och Mats Jernsand.
Omsättning: Ca 125 miljoner kronor på årsbasis.
Antal anställda: Ca 75 personer.
Marknad: Hela världen.
Erbjudande: Utveckling och tillverkning av produkter till våra beställare i främst rostfritt stål såsom tex. industridiskmaskiner och automatiska system för storkök och livsmedelsindustri mm.

 

 

Vår affärsidé

SteelTech ska utveckla, tillverka och sälja innovativa produkter och tjänster med högsta kvalitet inom internationell storköks-, livsmedels- och verkstadsindustri.

 

SteelTech Service skall erbjuda sin kund ett komplett serviceutbud inom nyinstallation, drift, utbildning, service och reparation.

 

Vår vision

SteelTech ska vara Europas ledande specialist på rostfria produkter och logistik inom storkök och livsmedelsindustri. Vårt fokus ligger inom teknikområdena upptining, grytor och rengöring.

Kvalitet

SteelTech i Alingsås AB är certifierade gällande standard SS-EN ISO 9001:2015, ledningssystem för kvalitet.

 

Certifikat-2016

 

Vår historik

Företaget SteelTech AB grundades 1998 då Electrolux valde att lägga ner sin verksamhet i Alingsås. Ett fåtal medarbetare tog då över stafettpinnen för att driva verksamheten vidare i första hand som underleverantör till Electrolux. Verksamheten hade då varit igång sedan 1945 då Elektro-Helios först flyttade in i lokalerna i Alingsås.

 

Idag står vi starkare än på många år och kvar finns den gamla hantverkstraditionen som genomsyrat företaget sedan mitten av 1940-talet. Nedan följer en kort sammanfattning över åren som passerat i SteelTechs historia.

 

 

1998
Electrolux lägger ner fabriken i Alingsås och företaget SteelTech i Alingsås AB grundas – då med 35 anställda.

 

2002
Lansering av ny grytserie UCP2000.

 

2003
Utveckling och lansering av upptiningsskåp TINA.

 

2005

SteelTech blev aktieägare i företaget Hildebrand Industrie AG
Lansering av nytt sortiment av transportsystem HS.
Lansering av ny serie banddiskmaskiner WTF.
Industridiskmaskinsortimentet Combiflex lanseras.
Investering i ny laserskärmaskin.

 

2006
Lansering av nya grytserien SMART med nedkylningsfunktioner.

 

2010
Banddiskmaskinen EFT med energieffektiva lösningar, såsom värmepump, lanseras.

 

2012
Ett samarbete med högskolan i Alingsås resulterar i att Alingsås Tunnplåt Center (ATC) startas.


2013
Investering i en ny lasersvetsrobot
Investering i en ny laserskärmaskin


2014
Ett spännande utvecklingsarbete startas tillsammans med Alelion batteries.
En ny gryta med 600mm tipphöjd lanseras.
Investering i en ny gradmaskin för att ytterligare höja kvalité och finish på vårt arbete.


2016
En ny fördisk, SteelTech Typhoon 600, utvecklas och lanseras för en global marknad.


2017
SteelTech i Alingsås AB blir ISO-certifierade gällande standard SS-EN ISO 9001:2015.
SteelTech Förvärvar Kylföretaget Mannrox till SteelTech-gruppen och blir med det en service leverantör i både värme och kyla till livsmedel och restaurang näringen.
SteelTech utvecklar och lanserar ett nytt och förbättrat kringutrustnings sortiment till Electrolux.

 

2018
I maj flyttade vi till nya anpassade lokaler på Bultgatan i Alingsås.