logotype

uppdrag2

Nära samverkan med kunden för en optimal lösning

SteelTech arbetar i rostfri plåt, svartplåt, plast och med olika ytbehandlingar. Med hjälp av underleverantörer i vårt nätverk erbjuder vi våra kunder en totallösning, men ser till att största delen ligger i vår egen produktion.

 

SteelTechs uppdrag innebär att i samspel mellan kunden och våra utvecklare förbättra, anpassa och dokumentera idéer eller befintliga produkter.

 

Efter att produkten utvecklats produkt på ritning producerar vi undermaterialet och skapar en eller flera prototyper, med rätt val av material och anpassad för vår maskinpark, vilket ger en tids- och kostnadseffektiv tillverkning.

 

I nästa steg monteras undermaterial, mekanik, el och eller vatten för att leverera en komplett produkt redo för våra kunders försäljningsorganisationer.

 

I det sista och inte minst viktiga steget skapar vi så den dokumentation som krävs för att en färdig produkt ska kunna säljas på olika marknader.

 

SteelTech i Alingsås AB gör kontinuerligt investeringar för att förbättra maskinparken. Vi är väl rustade för att kunna erbjuda uppdragstillverkning som lever upp till och överträffar våra kunders förväntningar.