logotype

blast

Blästring

Här använder vi en Carlo Banfi slungbläster. Godset hängs upp i en krok och transporteras automatiskt in i blästringskammaren. Blästermedlet, som består av små rostfria kulor, slungas ut över godset genom tre slunghjul, varvtalet är mellan 2000 och 3000 Rpm beroende på material. Godset roterar sakta under det inställda programmet. Programtiden varierar mellan några sekunder och flera timmar.