logotype

 bock2

Bockning

För kantpressning har vi två Trumpf Trumabend V130 till vårt förfogande. Kapaciteten ligger på 130 tons presskraft, tre meters arbetsbredd, och 12 mm godstjocklek med automatisk vinkelmätning av första biten samt stegknäckning med mera.

 

Vi har en Trumpf Trumabend 3066, vars kapacitet ligger på 66 tons presskraft, tre meters arbetsbredd, 12 mm godstjocklek och två meters arbetsbredd med automatisk vinkelmätning av första biten samt stegknäckning med mera.

 

Vår fjärde maskin för bockning är en Donewell, vars kapacitet ligger på 100 tons presskraft, tre meters arbetsbredd, och 12 mm godstjocklek. Denna används främst vid temporära kapacitetsbehov och prototypframtagning.