logotype

TINA 180

Optimerad upptiningsprocess kontrollerad av en elektronisk termometer. Displayen visar yttemperatur (bör-värde) samt råvarans yttemperatur (är-värde). Vid uppnådd önskad temperatur övergår skåpet automatiskt till kylskåpsläge +4°C.


Önskad sluttemperatur ställs enkelt in i kontrollpanelen innan processen påbörjas.


Beroende på råvarornas tjocklek och vätskemängd minskar upptiningstiden med upp till 80%. Med TINA minskar man viktförlusten med upp till 50% i jämförelse med traditionella upptiningsmetoder. Råvarorna behåller sin fräschör vid upptiningen utan att förlora mer än 5% i vikt. Detta ger ett perfekt resultat och maten behåller sin smak, näring, konsistens och utseende.


Skåpet är hygiensikt utformat med släta sidor och rundade hörn. Med hjälp av rengöringsprogrammet sprider fläktsystemet under fem minuter en lågtemperaturånga i hela skåpet. När temperaturen uppnår 80°C startat avbakteriseringsprocessen.


TINA 180 har uttagbara gejderstegar för 6 st GN 1/1 korgar/kantiner.


Maximal upptiningsvikt per upptiningstillfälle är 40 kg för TINA 180.


TINA 180 överrensstämmer med CE-säkerhetsreglerna och är förberett för anslutning till HACCP.


Tillbehör till TINA 180 är trådkorgar som lämpar sig för större livsmedel, såsom stekar och filéer.


Perforerade kantiner lämpar sig för mindre livsmedel såsom räkor, bär, hackat, tärnat och skivat kött.


Produktblad för Upptiningsskåp 180
logo-Ipinium


Tina-180-Ipinium


TINA 180
Längd: 830 mm
Höjd: 1060 mm
Bredd: 795 mm
Vikt: 150 kg