logotype

Rullbanor

Rullbanor används främst för att på ett enkelt och ergonomiskt sätt kunna transportera in diskkorgar i en huv- eller tunneldiskmaskin, samt för utmatning ur maskinen. Rullbanorna finns i olika standarlängder, stationära eller mobila, och de kan även specialanpassas för att passa in i diskrummet.

865013865003


Bassängbanor

Bassängbanor används för att på ett enkelt sätt kunna skölja av matrester o dyl. innan korgen förs in i en huv- eller tunneldiskmaskin. Den kan även användas för blötläggning av nedsmutsat diskgods. Bassängbanorna tillverkas med glidskenor alternativt rullar för att man smidigt skall kunna dra korgen fram till diskmaskinen. Bassängbanorna finns i olika standardlängder och kan även specialanpassas för att passa in i diskrummet.


865019865016


Kurvor och hörninmatning

Kurvor och hörninmatning används i diskrum med korgdiskmaskiner och är avsedda för att göra flödet i diskrummet så platsbesparande och smidigt som möjligt. Kurvorna är diskmaskinsdrivna och finns i utföranden för installation både före och efter diskmaskinen.

Hörninmatningen är diskmaskinsdriven och används endast på inmatningssidan. Den kan även längdanpassas till diskrummet.

865045865049865043

Stackningsbänkar

Stackningsbänkar används för att sorteringen av diskgodset skall kunna ske redan i matsalen när gästen lämnar in sin tallrik, bestick, glas etc. De finns i olika utföranden, från manuella stackningsbänkar försedda med rullar till diskmaskinsdrivna och automatiskt drivna med cord.

Stackningsbänkarnas utförande anpassas efter kundens önskemål och sorteringsbehov.

865078865070865062


Brick- och korgtransportör

Bricktransportören används främst för att transportera brickor med diskgods från matsalen in till diskrummet som även kan ligga på ett annat våningsplan. Längs transportören placeras stationer för avplockning av diskgods i olika korgar, bestick kan avlägsnas automatiskt med hjälp av en magnetisk avplockare. Bricktransportören avslutas mot en brickdiskmaskin alternativt brickdispenser.


Korgtransportören används för att transportera korgar med diskgods från stackningsbänk till tunneldiskmaskin.


Transportörernas utförande anpassas efter kundens önskemål och behov.

Bricktransportör
 

Fördiskmaskin SP90° och SP600

Fördiskmaskinen används för att ersätta manuell förspolning av smutsigt diskgods innan transport in i tunneldiskmaskin.


Diskkorgarna passerar automatiskt genom fördiskmaskinen antingen med cordtransportör eller med stångmatning.


Fördiskmaskinen finns i två utföranden:

  • Rak installation anpassad för stångmatning alternativt cordtransportör
  • Hörninstallation anpassad för cordtransportör.
Pre-wash unit 90.1Fördiskmaskin hel lucka