logotype

utveck ny

Forskning och utveckling

För oss på SteelTech har det alltid varit viktigt att ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling. Dels för att kunna tillgodose våra kunders krav, behov och önskemål, men lika mycket för att driva utvecklingen framåt och på så sätt förse våra kunder med rationella lösningar inom inte minst energieffektivitet och funktionalitet.


 

SteelTechs utvecklingsavdelning har hög kompetens inom projektledning, konstruktion, design, produktionsteknik, elkonstruktion samt provning och verifiering.


 

Tillsammans med representanter för våra kunder utvecklar vi produkter och komponenter i projektform. Vi ansvarar sedan för att dessa lösningar uppfyller direktiv och standarder såsom CE, PED, LVD, ETL och CB. Scheme.


 

På SteelTech finns en komplett prototypverkstad med tillhörande testlabb där vi har möjlighet att verifiera produkternas funktion, säkerhet och kvalitet.


 

Vi arbetar bland annat i Inventor, Catia, Cadett Elsa och AutoCAD. 

Skräddarsydda kundlösningar

Vi på SteelTech skräddarsyr kundunika lösningar som passar respektive kunds verksamhet på absolut bästa sätt, detta i en mycket nära dialog med beställaren.


 

Våra produkter kräver ett stort mått av systemanpassning och flexibilitet, då ingen storköksmiljö är den andra lik. Därtill utvecklas nya kunskaper och förändras kraven inom livsmedelshanteringen. Just därför är det oerhört viktigt att vara nyfiken och mottaglig för ny teknik. SteelTechs processtänkande omfattar alla steg från allehanda analyser, skisser, layoutförslag och specialanpassningar till installation och service.


 

Systemanpassning kräver också att vi är duktiga på projektstyrning och att vi kan arbeta effektivt tillsammans med marknadens olika aktörer. Att vara lyhörd för kundens behov är lika nödvändigt som att snabbt kunna anpassa produkter och system till unika förhållanden.


 

SteelTech står som garant för en kreativ helhet och vår målsättning är att alltid leverera en optimal lösning som i sin tur leder till en långvarig relation med beställaren.